Skogsindex: Fortsatt prisuppgång för skogs­mark – nedåt för virke

Skogsindex våren 2020Förstora bilden

Klicka på bilden för att se en förstoring.

Trenden från i höstas håller i sig. Skogsmarks­priserna fortsätter att stiga i hela landet samtidigt som virkespriserna sjunker – något som gör att Skogssällskapets Skogsindex ökar. Det berättar fastighetsexperten Ulrik Abelson. 

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Det senaste årets höga prisnivåer på fastigheter har inte stannat av. Färska siffror för Skogssällskapets Skogsindex visar tvärtom att skogsmarkpriserna i stort sett har fortsatt att stiga i hela Sverige mellan september och mars i år. Den största prisutvecklingen finns dock i södra Sverige som enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson länge haft en god utveckling.

– Det finns en stor efterfrågan och en stark investeringsvilja. Det fundamentala är att utbudet på skogsfastigheter är relativt lågt och att ränteläget är fortsatt fördelaktigt. Den låga räntan gör att framförallt befintliga skogsägare tar chansen att utöka sitt innehav, men även personer som inte äger skog sedan tidigare ser skogen som ett bra placeringsalternativ nu.

Fortsatt vikande priser på virke

Även trenden med vikande priser på virke håller i sig. Enligt Ulrik Abelson har virkespriserna och avkastningsvärdet sjunkit överlag i Sverige, framförallt på sågtimmer och massaved. Det hänger till största del ihop med en allmän konjunkturförsvagning, men också med en snedfördelning på tillgång och efterfrågan.

– Virkespriserna har gått ner 10–15 procent generellt i landet, något mer i södra Sverige och lite mindre i norr – en ganska väntad och normal nedgång som följer konjunkturen. En annan sak som spelat in är att det har funnits ett ovanligt stort utbud av grantimmer på grund av härjningar av granbarkborren, framförallt i södra Sverige.

Coronakrisen påverkar marknaden

När det gäller prognosen framåt är det svårt att inte ta coronapandemin i beaktande. Ulrik Abelson tror att den kommer att sätta spår i skogsbruket med åtminstone en temporärt minskad efterfrågan på virke och en prisminskning på skogsfastigheter som följd – frågan är bara hur stora effekterna kommer att bli.

– Redan nu ser vi att till exempel sågverksbranschen, som är beroende av export, har det tufft med den löpande lönsamheten. Minskad efterfrågan gör det svårt att bli av med det man producerar, vilket givetvis slår hårt mot ekonomin. Vissa sågenheter har redan dragit ner på sin kapacitet, säger han och fortsätter:

– Exakt hur coronakrisen kommer att påverka priserna på virke och skogsmark är svårt att säga, men man bör räkna med att det blir en sättning på marknaden där en minskad efterfrågan på virke kommer att pressa ner priserna. Coronaeffekten kommer mest troligt också smitta av sig på fastighetsmarknaden med antingen stillastående eller backande skogsmarkspriser.

Skogen en långsiktig investering

Avslutningsvis menar Ulrik Abelson att trots att mycket pekar på att konjunkturen kommer att försvagas och skapa en mer orolig framtid finns det mycket som tyder på att intresset för skogen på sikt kommer att öka.

– Nu är marknaden allmänt lite osäker och skakig, men förutsatt att allt kommer igång igen så småningom så tror vi att fler och andra typer av aktörer kommer att söka sig till skogen för investeringar – institutioner och företag som är intresserade av att sprida sina risker, men också enskilda investerare som söker en trygg, stabil och långsiktig investering i en tid då aktiemarknaden svajar. Jag ser trots allt positivt på skogsmarknadens framtida utveckling, säger han. 

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.