Veteranisering – för naturens bästa

Veteranisering som ska imitera ett blixtnedslag. Foto: Frida Nilsson/Länsstyrelsen Östergötland

Veteranisering av ek som ska imitera ett blixtnedslag. Från Runtorp naturreservat. Projektet Lifebridgingthegap drivs av länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun. Foto: Frida Nilsson/Länsstyrelsen Östergötland

Det kan låta brutalt, men att skada unga friska träd för att få dem att åldras snabbare är i själva verket en naturvårdande insats som kan ha positiva effekter för den biologiska mång­falden. Det berättar Mats Niklasson, forsknings­ansvarig på Nordens Ark, som har specialiserat sig på veteranisering – främst av ekar. Här delar han med sig av fakta och tips kring veteranisering. 

Veteranisering – en slags tidsmaskin

Veteranisering är en relativt ny naturvårdsmetod som kan användas på alla slags träd, men som främst testats på ek och bok. Det går ut på att efterlikna skador som uppkommer naturligt över tid för att få unga träd att åldras i förtid. När det gäller ekar är det nämligen först vid 200–250 års ålder som håligheter och grov bark uppstår – livsutrymmen för fåglar, insekter, fladdermöss, lavar och mossor. Med veteranisering skyndar man på denna process.

En livlina för hotade arter

En riktigt gammal ek är ett eget litet ekosystem med ett myller av liv. Det finns cirka 460 rödlistade arter i skogslandskapet som är beroende av gamla ihåliga ekar för att överleva – en av dessa är läderbaggen, en hotad art som lever hela sitt liv i ett och samma träd. Förhoppningen är att veteraniserade träd ska kunna ta över efter de riktigt gamla och skapa en framtid för de hotade arterna.

Veteranisering som ska imitera ett blixtnedslag. Foto: Frida Nilsson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: Frida Nilsson/Länsstyrelsen Östergötland

Brist på gamla ekar

Från mitten av 1800-talet fram till och med 1940-talet avverkades miljontals gamla ekar i Sverige, vilket har gjort att många av de arter som behöver håligheter och andra gamla strukturer blivit allt mer sällsynta. Dessutom har dessa avverkningar bidragit till att det idag finns det ett stort åldersglapp mellan de äldsta och de näst äldsta ekarna – något som gör att hotade arter kan komma att dö ut om inte stora räddningsinsatser görs, till exempel genom att verka för ett ökat utbud av hålträd.

Skada utan att döda – hur gör man?

Veteranisering strävar efter att hålla trädet vid liv och skapa gamla strukturer utan att döda det. Att såga upp hackspettshål, imitera blixtnedslag, bryta av grova grenar, kapa toppar, ringbarka grenar, såga ut naturliga holkar eller simulera hästgnag genom att ta bort en del av barken är några vanliga metoder som skogsägare kan använda sig av för att snabba på ett träds åldrande och skapa viktiga livsmiljöer.

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.