Gallring banar väg för ädellövet på Kurön

Projektet på den 170 hektar stora Mälarön Kurön fortsätter. Under våren har skogen gallrats och förberetts för plantering av ädellöv.

Skogen, som till stor del består av barrblandskog med inslag av löv, gallras igenom och all gran avverkas. Innan skördaren kommer går ett röjarlag igenom skogen och underväxtröjer.

– Målet är gynna lövträd och få ner ljus på marken. Vi är extra rädda om ekar, vildaplar, slånbär, snöbär, vildros, rönn, sälg och fågelbär, berättar Pär Viksten, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Allt löv ska sparas

I skogen finns redan en stor mångfald av trädslag, men aplar, ekar och andra lövträd är ofta små och undanträngda av granarna. Att spara och gynna lövet är något som kräver stor noggrannhet av röjarlaget.

– De måste verkligen ha koll hela tiden, för de lövträd som redan finns i skogen vill vi ta vara på, vårda och utveckla, säger Pär Viksten.

– Vi kommer att få upp en helt annan markflora när granarna tas bort. Målet är att gynna gräs och örter, och så här på våren kommer vitsippor och gullvivor att breda ut sig. Det ger både bete till de vilda djuren och är bra för mångfalden, fortsätter han.

Hygge som ska planteras med ädellöv. Foto: Ulrika Lagerlöf

På ön fanns redan ett antal hyggen, som tidigare markägare lämnat efter sig. Dessa ska nu planteras med ädellöv. Foto: Ulrika Lagerlöf

Planterar med hägn mot viltbete

På ön finns ett antal hyggen efter att granar avverkats de senaste åren, bland annat som ett resultat av granbarkborreangrepp. Där ska lövträden nu ta över.

– Vi ska plantera ek, bok, vildapel och fågelbär, och hägna in för att skydda mot viltbete.

Pär berättar att han har lagt mycket energi på att gå igenom hela ön tillsammans med entreprenörerna, för att alla ska vara överens om vad som ska göras. Olle Gustafsson, som är skördarförare och driver företaget East Loggers, är i vanliga fall baserad i Mjölby men bor nu ute på ön under veckorna.

– Hela konceptet är ju unikt, det är en ära att få komma hit och jobba med det här projektet, säger han.

Olle Gustafsson är skördarförare med egna företaget East Loggers. Foto: Ulrika Lagerlöf

Olle Gustafsson driver företaget East Loggers och är i vanliga fall baserad i Mjölby. Foto: Ulrika Lagerlöf

Fraktar virket med pråm

Virket samlas nära den pir som pråmen senare kommer att lägga till vid för att frakta virket från ön. Att transportera virke med pråm är en kostsam historia, och därför är det viktigt att förbereda allt så noggrant som möjligt innan.

– Meningen är att vi inte ska behöva åka hit igen på ett tag, utan nu gör vi en större åtgärd som lövträden ska svara på. Tanken är att de fortfarande ska ha luft runt kronan om tio år, och dra nytta av gallringen som gjorts, berättar Pär Viksten.

Text: Ulrika Lagerlöf

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.