Bollebygd

Från Skogssällskapets fastighet Bollebygd. Foto: Oskar Mårtensson

Foto: Oskar Mårtensson

Vår fastighet Bollebygd består av ett samlat skifte på 500 hektar och har varit i Skogssällskapets ägo sedan 2018.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Fastigheten består av ett samlat skifte beläget strax söder om Bollebygd samhälle. Åldersmässigt finns en tyngdpunkt åt medelålders skog. Tall och gran är dominerande trädslag. Liksom terrängen är boniteten kraftigt varierande. En övervägande del av skogen sköts med produktionsinriktning.

Naturvärden

På Bollebygd är naturvärdena framförallt knutna till äldre barrsumpskogar och de mindre sjöar och tjärnar som är belägna inom fastigheten.

För besökaren

Vid Forsa bruk kan besökaren promenera in i fastigheten. Under hösten finns det goda chanser att springa på svamp av diverse slag.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Under de kommande åren kommer det bli en relativt hög nivå av röjning och gallring på fastigheten. Allteftersom växer även skogen in i föryngringsbar ålder, vilket om några år kommer resultera i en ökad andel föryngringsavverkning. I samband med åtgärder fortsätter vi utveckla de befintliga naturvärdena på fastigheten.

Även vägnätet kommer ses över och vissa vägsträckor renoveras. På grund av nedskräpning kommer det även sättas upp några vägbommar på de mest avlägsna skogsbilvägarna inom en överskådlig framtid.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rasmus Wictorsson

Rasmus Wictorsson

Fakta om Bollebygd

  • Areal: 500 hektar, varav 470 hektar produktiv skogsmark.
  • Kommun: Härryda och Bollebygd.
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​År 2018
  • Förvaltas av: Rasmus Wictorsson, +46 31 335 66 41,
    rasmus.wictorsson@skogssallskapet.se