Skogssällskapet uppmanar folk att #draåtskogen inför Internationella skogsdagen

Högstubbe. Foto: Ulrika Lagerlöf

Högstubbar ska alltid lämnas vid avverkning för att hjälpa insekter och fåglar som är beroende av död ved. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

I dagens skogsbruk arbetas det aktivt med att lämna hänsyn – både till natur och kultur. Nu vill stiftelsen Skogssällskapet uppmuntra människor att #draåtskogen och låta landskapet berätta på Internationella skogsdagen den 21 mars.

– Genom att se sig noga om på skogspromenaden får man lära känna skogen bättre. En hög med ris eller ett dött träd kan se skräpigt ut men är en viktig del av dagens skogsskötsel och naturvård. Kulturstubbar pekar ut historiska spår av mänsklig verksamhet, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Hela vecka 12 vill Skogssällskapet uppmuntra folk att gå ut i skogen och leta efter tecken på skogsbruk och lämnad hänsyn i sin omgivning. Man hoppas även skogsbesökarna ska inspirera andra genom att publicera bilder på Facebook eller Instagram under hashtaggen #draåtskogen. Några vinnare får hittelön i form av ett paket att ta med sig ut på nästa skogspromenad.

– Internationella skogsdagen är ett tillfälle att påminna om vilken fantastisk tillgång skogen är. Den ger oss fina upplevelser, bevarar våra livsviktiga ekosystem, förser oss med klimatsmarta råvaror och minskar vårt beroende av olja och naturgas när restprodukterna från skogen blir till biobränsle, säger Karin Fällman Lillqvist.

Fem saker att spana efter:

  • Kulturstubbar. För att markera ut forn- och kulturminnen lämnas kulturstubbar vid avverkning, så att framtida skogsskötsel sker med hänsyn. En kulturstubbe är cirka 1,3 meter hög och kan till exempel lämnas runt en boplats eller längs med en stig för att markera att det är ett skyddat område. Om man ser kulturstubbar i skogen kan man enkelt via Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök hitta vad för typ av forn- och kulturminnen som de markerar.
  • Högstubbar. Höga stubbar (markant högre än kulturstubbarna) ska alltid lämnas vid avverkning för att hjälpa insekter och fåglar som är beroende av död ved. Syftet är att skynda på förloppet att skapa stående död ved. Kanske blir den hem till en uggla, kanske kommer en vitryggig hackspett dit och äter insektslarver.
  • Död ved. Att lämna och värna döda träd, som står upp eller ligger ner på marken, är en viktig naturvårdande åtgärd. De blir hem åt många fåglar, insekter och svampar. Det finns till exempel insekter som är helt beroende av död ved för sin överlevnad.
  • Små träd. Efter en avverkning planteras nya träd, men träden självsår sig också. Överallt i skogen kommer nya träd upp som blir redo att ta över när äldre träd avverkas eller självdör. Spana efter riktigt små trädindivider – det kan vara nästa skogsgeneration du får syn på.
  • Evighetsträd. Ett antal träd ska alltid lämnas vid varje avverkning för att bli gamla. Det kan vara till exempel krokiga och knöliga träd med lågt virkesvärde eller särskilt naturvårdsintressanta träd som lämnas för gynna den biologiska mångfalden. Evighetsträd känner du lättast igen på att de är betydligt äldre än träden runtomkring.

Så bidrar du:

Dela bilder av skogstecken från din skogspromenad i sociala medier. Tagga bilderna med #draåtskogen och #skogssällskapet. Tävlingsvinnarna kommer att utses bland de bilder som läggs upp under vecka 12. Observera att ditt inlägg måste vara offentligt för att delta i tävlingen.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, 08-789 89 62, karin.fallman@skogssallskapet.se

Ulrika Lagerlöf, kommunikationsansvarig på Skogssällskapet, 018-50 05 02, ulrika.lagerlof@skogssällskapet.se

Skogssällskapets regionchefer:

Pressbilder

Pressbilder på skogstecken och kontaktpersoner

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.