Skogsvärden nr 2, 2013

Tema naturskydd

Skogsvärden nr 2, 2013
  • Våtmarker – restaurering och nyanläggning
  • Högstubbar – fler är bättre
  • Ädellövskog – gallring är bra och lönsam naturvård

Dessutom:

  • Pelle Gräslund på Grönsö är naturskyddets nestor
  • Analys: Nationellt skogsprogram
  • Forskning: Död ved och högstubbar nödvändiga för fler än 180 arter
  • Virkeskrönikan: Oförändrat läge - fortsatt stålbad
  • Skogsindex: "Vändpunkten dröjer!"

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.