Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsvärden nr 3, 2014

Tema skog och vilt

Skogsvärden nr 3, 2014

Var ligger balanspunkten mellan ekonomiskt produktionsskogsbruk, en livskraftig viltstam och god jakt. I dag vet ingen säkert. Men det finns en del kloka teorier och belysande praktiska försök. Några av dem redovisar vi i det här numret av Skogsvärden, och vi talar med forskare och praktiker.

Dessutom:

  • Största skogsbranden i modern tid
  • Visioner och ansvar för Marie Larsson-Stern​
  • Forskning: Stressa ner i skogen

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.