Virkesförsäljning

På Skogssällskapet är vi fristående från ägarintressen i sågverk och industri. Vårt fristående gör att vi kan arbeta för det som är bäst för dig som kund, när det gäller pris, tidpunkt och avverkningsform.

Vi gör varje år hundratals affärer med olika sågverk, massabruk och övriga virkesförbrukande parter.

Fördelar för dig som förvaltningskund:

  • Avverkning utifrån dina mål – inte industrins försörjningsbehov.
  • Bättre pris genom större antal köpare – både i Sverige och utomlands.
  • Bättre nettovinst genom skatteplanerad försäljning.
  • Fler sortiment ger mer pengar.

Ett tätt samarbete med våra partners ger oss möjlighet att ständigt vara uppdaterade på vad som händer på virkesmarknaden. Vår marknad sträcker sig dessutom runt hela Östersjön. Vi har verksamhet och väl utbyggda nätverk både i Finland och i hela Baltikum.

Eftersom vi är fria från ägarintressen i industrin kan vi anpassa affären, så att ditt virke säljs där det behövs just då, och där du får bra betalt för det. Det gör att våra förvaltningskunder över tiden får bra betalt för sitt virke.

Låter det här intressant?

När du blir skogsförvaltningskund tar vi hand om hela kedjan – från plantering till avverkning och virkesförsäljning.

Fyll i dina kontaktuppgifter här för att få veta mer om vår skogsförvaltning!

Rätt träd i rätt tid till rätt ställe

Vår uppgift som skogsförvaltare är att se till att du får ut så mycket som möjligt av ditt skogsinnehav. Vid virkesförsäljning innebär det att affären föregås av en grundlig analys. Tillsammans med dig säkerställer vi:

  • att tidpunkten är rätt vald för försäljning
  • att du valt rätt bestånd för avverkning både skogligt och ekonomiskt
  • att vi har kontroll över försäljningens skattekonsekvenser
  • att vi hittar rätt köpare och rätt försäljningsform

Vi följer kontinuerligt upp och kontrollerar kvaliteten på vår virkesförsäljning. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att vi levererar vad vi lovar, i alla led.

Så här konkurrensutsätter vi ditt virke

Vårt fristående gör att vi kan erbjuda olika försäljningsformer. Det vanligaste är att vi själva köper virket av dig för att sedan sälja det vidare till någon av de industrikunder vi förhandlar med. Det betyder att du är garanterad marknadsmässig betalning – vi står för affärsrisken.

I vissa fall kan det vara mer lönsamt att bjuda ut den skog som ska avverkas som en rotpost eller ett leveransrotköp, beroende på marknaden och vilken typ av bestånd som det gäller. Då hjälper vi dig självklart med det.

Genom att vi samordnar dina och andra kunders volymer går det att få bra ersättning även för mindre poster.