Upplåtelser & arrenden

Vid upplåtelser och arrendeärenden kan det vara bra att anlita en tredje part. Dels därför att du kanske inte har tid, dels därför att du inte har full koll på lagar, regler och praxis, dels därför att en tredje part som vi kan agera helt affärsmässigt, utan hänsyn till eventuella vänskapsförhållanden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Våra skogsförvaltningskunder får hjälp med allt som rör arrenden och upplåtelser, så att skogsägandet blir enkelt och bekymmersfritt. Vill du veta mer om hur det fungerar? Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss!


Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Mindre känsligt, mera professionellt

Många avtal och ersättningsnivåer påverkas av relationer mellan markägaren och hyresgästen eller arrendatorn. Antingen finns det ett vänskapsförhållande redan från början eller så uppstår det efter hand. Och då är det alltid markägaren som drar kortaste strået eftersom ett ”kompispris” aldrig ligger över marknadsvärdet. Med Skogssällskapet som tredje part kan du enkelt undvika detta genom att hänvisa till din förvaltare. Vi tar eventuella svåra diskussioner med hyresgäster och arrendatorer utifrån affärsmässiga grunder.

Mindre bekymmer, mera långsiktighet

Vi utformar en helhetslösning för allt på din fastighet som berörs av arrenden och upplåtelser. Det betyder att vi tar fram ett beslutsunderlag för långsiktiga strategiska målsättningar. Med detta som grund kan vi sedan ta hand om allt praktiskt arbete. Vi företräder (eller biträder) dig vid arrendeförhandlingar, tvister, arrendesyner, avräkningar, intrångsärenden och EU-relaterade ärenden. Med hjälp av vår juridiska och ekonomiska expertis kan vi lösa saker snabbt och effektivt.

Vi upprättar förslag till underhålls- och investeringsplaner, vi biträder vid kontraktsskrivning och tar fram beslutsunderlag för val av ny arrendator/hyresgäst. Vi kan sköta fakturering, bevakning, krav, datum för omförhandlingar, uppsägningar och mycket mer som förenklar din vardag.

Du kan ägna dig åt de övergripande frågorna och skörda nyttan av engagerat och initierat förvaltningsarbete.

Förvaltningsfördelar

  • Mindre övertid, mer tid över
  • Bättre kontroll på kostnader och intäkter
  • Professionella, affärsmässiga avtal
  • Bättre lönsamhet