Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Naturen som arena för integration

  Allemansrätten är en viktig pusselbit för oss att uppleva den svenska naturen. Vi plockar bär och svamp, vandrar, paddlar och fiskar samtidigt som kroppen mår bra både fysiskt och psykiskt. Många svenskar tar allemansrätten för given men för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen.

  Forskare
  Anders Larsson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Hur kan Blå målklass­ning integreras i den skogliga planeringen?

  Syftet med projektet är att underlätta införandet av vattendrags Blå mål­klassning i den långsiktiga skogliga planeringen och utveckla möjligheten att anpassa naturhänsynen i Heureka baserat på Blå målklassning.

  Forskare
  Johanna Lundström
  Ämne
  Planering
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Utveckling av prognoser för körskaderisk med hjälp av hydrologisk modellering

  Syftet med projektet är att utveckla ett dagsaktuellt ”riskindex för körskador” baserat på HYPE-data, ungefär på samma sätt som vi idag har brandriskindex beräknat av SMHI. Indexet skall vara uppdelat på avrinningsområde och jordart inom detta område.

  Forskare
  Johan Sonesson
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2017