Våra egna skogar

Välkommen till Skogs­sällskapets sidor om våra egna skogar! Vi äger skog i Sverige, Finland och Lettland. Här kan du läsa mer om hur vi förvaltar vår egen skog, forskningsytor som finns utlagda och vackra besöksmål för dig som är på resande fot.

Förvaltningen av vår egen skog följer samma idégrund som Stiftelsen Skogssällskapet i övrigt, det vill säga att verka för hållbar utveckling av skog och mark. 

Inom Affärsområde egen skog förvaltar och utvecklar man de egna fastigheterna, både vad gäller skoglig produktion, naturvård, forskning och försök, upplåtelser, utveckling av tomtmark och förändringar i fastighetsportföljen.

Innehavet är certifierat enligt FSC och PEFC.

Skogssällskapet får stöd genom landsbygdsprogrammet för insatser på flera fastigheter. Läs mer om dessa insatser här.

Kontaktpersoner för Skogssällskapets egen skog

För skogsfastigheterna i Sverige, och skötseln av dem, är respektive skogsförvaltare kontaktperson för fastigheten. Kontaktuppgifter finns på sidan för den aktuella fastigheten.

Harald Nylinder

Harald Nylinder

Affärsområdeschef egen skog

+46 21 182460, harald.nylinder@skogssallskapet.se

Marie Hunnakko

Marie Hunnakko

Redovisningsekonom

+46 31 335 66 07, marie.hunnakko@skogssallskapet.se

Stefan Åman

Stefan Åman

Affärsutvecklare egen skog Sverige

+46 13 12 86 02, stefan.aman@skogssallskapet.se

Jens Edholm

Jens Edholm

Exploateringsansvarig egen skog

+46 31 335 66 08, jens.edholm@skogssallskapet.se