Kunskapsbank

Välkommen till Skogssällskapets kunskapsbank! Här samlar vi artiklar och reportage om skogsskötsel, naturvård, avverkning, rekreation, viltvård och mycket annat. Artiklarna är indelade i åtta huvudämnen. Överst ser du våra sex senaste artiklar. Du kan också söka på valfritt ämne i sökrutan.

 • Artikel
  Relika Kaer och Urban Nilsson på ett hygge. Foto: André de Loisted

  Panelsamtal om framtidens skogsföryngring

  Plantorna och fröna som landar i jorden idag kommer att vara uppvuxen skog först om 60-100 år. Hur ska vi då kunna veta vad, när och hur vi ska föryngra – när dessutom ett förändrat klimat och nya samhällskrav kan ge totalt annorlunda förutsättningar för skogen? Vi samlade tre personer med lång erfarenhet av föryngring för att prata om kunskap, utmaningar och lärdomar inför framtiden.
 • Artikel
  Fältdag med Föryngringskollen. Foto: Jonas Öhlund/Privat

  Föryngringskollen – kraftsamling för att få fler plantor att överleva

  Oförutsägbart klimat, snytbaggar och betande djur. Hoten mot unga, planterade plantor är många. I jätteprojektet Föryngringskollen undersöks de bakomliggande skälen till att plantorna dör, för att snabbt kunna sätta in åtgärder som kan förbättra situationen.
 • Artikel
  Göran Ericsson, dekan för SLU:s skogsvetenskapliga fakultet. Foto: Susanne Bergström

  Samhällets krav formar föryngrings­forskningen

  Föryngringen lägger grunden för framtidens skogar och är ett viktigt forskningsområde. Under stora delar av 1900-talet låg fokus i forskningen på återplantering av tall och gran – men nu har forskningen tagit en ny riktning.
 • Artikel
  Lisa Sennerby Forsse

  Tre forskare om förändrad föryngring

  Vi bad tre starka forskarprofiler svara på vad de tror om framtidens föryngring.
 • Artikel
  Andreas Eriksson, utredare på Skogsstyrelsen. Foto: Press

  Så påverkar EU-politiken den svenska skogen

  Hur påverkar EU-politiken den svenska skogen och ett av unionens mest skogsrika land? Andreas Eriksson, utredare på Skogsstyrelsen, ger oss en uppdaterad lägesrapport inför det stundande EU-valet.
 • Artikel
  Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

  Tillämpad forskning kan fånga upp aktuella frågor

  I mer än 100 år har Skogssällskapet arbetat för att förbättra det svenska skogsbruket. Bland annat genom att varje år dela ut upp till 20 miljoner kronor i anslag till tillämpad skoglig forskning.

Ämnen