Orosmoln och framtidstro hos skogsägaren Leif Sollén

Leif Sollén. Foto: Luis Acosta

Leif Sollén. Foto: Luis Acosta

Varmare väder, nya skadegörare och fortsatta problem med viltskador – när skogsägaren Leif Sollén blickar framåt är det med flera orosmoln i sikte. Trots det är han i grunden mycket positiv till att äga skog – både i dag och i framtiden. "Jag har alltid trott på skogen, det gör jag fortfarande", säger han.

Leif Sollén är född och uppvuxen i skogsbygden Fredrika i Västerbotten där hans pappa ägde skog och där familjen ägnade sig åt småbruk. Skogen har med andra ord alltid varit en stor del av hans liv. I vuxen ålder var det därför naturligt för honom att, parallellt med ett yrkesliv som ekonom, investera i egen skog.

– Det började med att jag och min bror fick cirka 40 hektar produktiv skog i gåva från våra föräldrar. Därefter har jag investerat i en hel del skog på egen hand här i trakten, berättar han.

I dag äger Leif Sollén totalt omkring 1200 hektar produktiv skogsmark i Västerbottens inland. Mer än hälften av skogen ligger i hans hembygd Fredrika. Resterande innehav är utspritt på andra platser i länet, bland annat i Vindelälvens dalgång.

– När man pratar om produktiv areal här i Västerbottens inland innebär det att skogens bonitet, eller genomsnittliga tillväxtpotential, är omkring 3,5 m3/år. Det motsvarar ungefär en tredjedels tillväxttakt jämfört med exempelvis Småland. Å andra sidan slipper vi insektsangreppen så här långt norrut. I alla fall än så länge, säger Leif Sollén.

Ökad tillväxt men fler risker med varmare klimat

Ja, det här med risken att drabbas av insektsangrepp är någonting som Leif Sollén har fått anledning att börja tänka på de senaste åren. Att olika typer av skadegörare kommer att leta sig uppåt i landet är nämligen ”bara” ett i raden av orosmoln som tornar upp sig i takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga.

– Det här med klimatförändringarna är helt klart någonting som jag funderar allt mer kring. Här i norr skulle ett varmare klimat visserligen kunna innebära en ökad tillväxt. Å andra sidan innebär det även en ökad risk för insektsangrepp och stormar, säger Leif Sollén och tillägger att mildare vintrar även kommer att medföra att det blir kortare tid med tjäle i marken.

– Då kan det bli svårare att få ut det avverkade virket utan stora markskador på grund av de myrområden som ofta ligger mellan skogsområdena. Jag äger exempelvis drygt 400 hektar myrmark förutom 1 200 hektar produktiv skogsmark. Myrarna måste ha frusit till ordentligt och ha gott om tjäle för att bära skogsmaskiner, säger han.

Skogsförvaltning skapar trygghet inför framtiden

Men det är inte bara klimatet som får Leif Sollén att känna en viss osäkerhet inför framtiden. Det finns även andra utmaningar att beakta. Risken för viltskador är en av de mest påtagliga här och nu, berättar han.

– Jag har drabbats ganska ordentligt av älgskador. Nyligen har jag fått omkring 20 hektar förstörda, så de måste ju röjas ner nu till sommaren. Sedan är det bara att börja om från noll, och då är ju frågan vad man ska plantera.

Som ett led i att försöka ”framtidssäkra” sin skog så gott som möjligt har Leif Sollén tagit hjälp av Skogssällskapets David Israelsson för att förvalta sitt skogs innehav. Tidigare skötte han det mesta på egen hand.

– Att ha en kunnig skogsförvaltare ser jag som ett sätt att skapa trygghet inför framtiden. Det gör det i alla fall lättare att planera framåt eftersom man alltid har ett bollplank och någon att diskutera saker med. Dessutom är det lättare att snabbt vidta åtgärder, säger Leif Sollén.

Om alla åtgärder och beslut som tas i skogen blir ”korrekta” är däremot omöjligt att veta.

– Ingen vet ju exakt hur framtiden ser ut och hur klimatförändringarna kommer att påverka. Det finns en stor osäkerhet kring de här frågorna och många gånger måste man nog helt enkelt lära av erfarenhet, säger han.

Förbereder generationsskifte

En annan åtgärd som Leif Sollén har vidtagit inför framtiden är att han redan nu har gjort upp med sina två söner om den kommande generationsväxlingen.

– Båda mina söner är intresserade av skog och äger redan två fastigheter vardera. Men nu vet de även vad de kommer att ärva från mig framöver. Det är en trygghet att ha det färdigt, säger han.

Även om Leif Sollén är väl medveten om att det finns många olika orosmoment att vara beredd på är han i grunden positivt inställd till att äga skog – även i framtiden.

– Jag har levt i en tid efter andra världskriget då allting har gått framåt inom skogsbruket, så jag har alltid trott på skogen, och gör det fortfarande. Givetvis är ett förändrat klimat en stor oro, samtidigt är det så att skogen är en viktig del av lösningen på problemen. Ur skogen skapas ju nya produkter, kläder och bränsle, samtidigt som träden binder kol. Så även om det finns orosmoln att ta i beaktande tror jag väldigt mycket på skogen och dess möjligheter.

Text: Malin Letser

Leif Sollén

  • Ålder: 72 år.
  • Bor: Umeå.
  • Intressen: Jakt, fiske och resor.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.