Stor satsning på mångfald och vilt på Kurön

Pär Viksten, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Nyköping. Foto: Fredrik Bankler

Pär Viksten, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Nyköping. Foto: Fredrik Bankler

För ett år sedan såldes Kurön i Mälaren efter att ha varit i Frälsningsarméns ägor sedan 1912. Den nya ägaren har valt Skogssällskapet som förvaltare med målet att satsa på mångfald i skogen.

Kurön ligger vid Adelsö i Mälaren och tillhör Ekerö kommun. 1912 köptes
ön av Frälsningsarmén som sedan dess har använt platsen till att bedriva
vårdverksamhet. Skogen på ön – cirka 150 av öns totala 170 hektar – har under den här perioden förvaltats genom traditionellt skogsbruk. Det berättar Pär Viksten som är skogsförvaltare på Skogssällskapet och
ansvarig för uppdraget.

– Ön består av barrblandskog med vissa inslag av ek, men den är inträngd bland tallar och granar. Det vill vi ändra på, berättar han.

Pär Viksten beskriver uppdraget framåt som en landskapsomformning med fokus på att gynna mångfalden på ön.

– Ön har ett litet samhälle med väl utbyggd infrastruktur. Men historiskt sett har ön varit ett hem för folk som har levt på djurhållning och fiske, och då såg skogen annorlunda ut. Det är litegrann det vi vill återskapa
genom att glesa ut skogarna och gynna lövträd, berättar han.

Ädellöv ska återinföras

Kurön har, likt många andra platser i Sverige, varit hårt drabbad av granbarkborren och precis innan de nya ägarna tog över avverkades därför omkring 30 hektar skog som nu är kalmark. Här kommer arbetet inledas med att återbeskoga – men inte på traditionellt vis utan genom att återinföra ädellöv.

– Vi kommer börja med att plantera främst ek och lite bok. Sedan kommer vi att blanda in blommande trädslag också, som vildpäron, kastanj och fågelbär som alla blommar på våren och är bra för insekter och bin. Det är bra för viltet också, och det skapar en trevligare upplevelse på platsen.

Just nu jobbar Pär Viksten och hans kollegor med att planera arbetet
så att de ska kunna ansöka om ädellövsbidrag från Skogsstyrelsen – något som bland annat förutsätter att man hägnar in det som planteras för
att undvika skador från viltbete.

– Det här är en utmaning då ägaren inte vill ha hägn överallt på ön. Därför kommer vi börja med en mindre yta. Sedan är vi inne på att göra burar runt trädgrupper för att se om det fungerar, berättar han.

Projekt som kräver bred kunskap

Under våren planerar man även att ta ut maskiner till ön och börja avverka en del gran för att friställa ek. Men det finns en hel del utmaningar med att jobba på en ö.

– Vi måste ta hänsyn till väder och vind. När det har varit en vinter som i år är det särskilt utmanande och frågor uppstår som hur man bryter is och var farleden går, säger han och fortsätter:

– Vi planerar att göra ett stort jobb nu under våren så att vi inte ska behöva ta ut maskiner till ön flera gånger. En senare fråga blir hur vi på bästa sätt ska frakta virket från ön.

Projektet på Kurön är ett bra exempel på när hela Skogssällskapets
expertis får hjälpa kunden att nå sina mål.

– Eftersom vi har så bred kunskap inom företaget har vi samlat ett team runt projektet där erfarenheter har delats inom bland annat vilt- och naturvårdsfrågor men även i det praktiska arbetet.

Även om det finns många utmaningar i uppdraget är det framför allt ett roligt och motiverande arbete som väntar, berättar Pär Viksten.

– Kundens ambition är att få en vacker och trivsam ö att vara på, och att skapa förutsättningar för mångfald och jakt.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.