Skogsvärden nr 1, 2016

Tema: Digitalt skogsbruk

Skogsvärden nr 1, 2016

Det händer mycket i den digitala skogen: 3D-kartor över hela Sverige tas fram, markfuktighetskartor som minskar risken för körskador börjar användas och en app utvecklas som ska ge säkrare naturvärdesbedömningar. Samtidigt finns stora, ännu outnyttjade, möjligheter i att kombinera den digitala kartinformationen med all den information om träden som skogsmaskiner, laserscanners och drönare samlar in. 

I det här numret av Skogsvärden gräver vi djupare i frågan om möjligheterna med skoglig robotik och modern sensorteknik i skogsbruket.

Mer ur innehållet:

  • Lantmäteriet tar fram 3D-modell av Sverige
  • Säkrare naturvärdesbedömningar med ny app
  • Bättre planering med markfuktighetskartor och skogliga grunddata
  • Sex scenarier för framtidens skogar i SKA 15

Dessutom:

  • Virkeskrönikan: Framtidens biokombinat
  • Familjen Sohlberg utanför Helsingfors får hjälp med helheten på sin gård Malmgård Sjundeå
  • Skogssällskapets Mina sidor – en efterlängtad tjänst

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.