Boarp i Falkenberg

Höstblöta.

Höstblöta. Foto: Niclas Moberg

Boarp är en av våra bördigaste fastigheter. Den ligger söder om Ullared i Falkenbergs kommun.

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Markerna på Boarp är bördiga och skogen är grandominerad. Delar av fastigheten drabbades hårt av stormen Gudrun vilket gör åldersfördelningen skev med mycket ungskog. Efter stormen Gudrun har vi testat föryngring med alternativa trädslag såsom hybridlärk och sitkagran. Ett större tillköp gjordes till Boarp 2018.

Naturvärden

Naturvärden på fastigheten är framförallt knutna till äldre bok och ekbestånd.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

​Fokus under de närmaste åren kommer att ligga på att sköta de ungskogar som har växt upp.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gustaf Sparrevik

Gustaf Sparrevik

Fakta om Boarp

  • Areal: 241 hektar, varav 213 hektar skogsmark
  • Kommun: Falkenberg
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​sedan 1930-talet
  • Förvaltas av: Gustaf Sparrevik, tel. 031-3356614, gustaf.sparrevik@skogssallskapet.se